RETOURNEREN

 

Iedereen heeft het recht een bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering is er nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen.

Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourverzending zijn voor eigen rekening.

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@stunning-corals.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

 

14 DAGEN RETOUR

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van je bestelling. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Indien na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Stunning Corals zijn teruggezonden, is de koop een feit. Je dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na ontbinding) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele verpakking (compleet, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), ongebruikt en in nieuwstaat verkerend aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

 

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Het retourneren van de geleverde zaken komt geheel voor rekening (terugverzendkosten) en risico van de afnemer.
Stunning Corals bevestigt na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag (inclusief heenverzendkosten) aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
De verzendkosten (heenverzendkosten) worden niet vergoed als je een deel van een bestelling retourneert. In dit laatste geval worden de verzendkosten in mindering gebracht op het terug te storten aankoopbedrag.

 

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft betrekking op alle geleverde goederen, met uitzondering van boeken, tijdschriften, voeding en test-sets. Artikelen buiten de standaard voorraad die op speciaal verzoek van de klant worden besteld vallen buiten de herroepingsrecht.

 

Formulier Herroeping

 

Toch iets niet helemaal duidelijk? We horen het graag!